Songs

Det är ett andra hjärta for Mezzosoprano and Piano Lyrics by Christian Lundberg

Sincerity for Soprano and Piano Lyrics by Marylin Monroe

Två Sånger for Soprano and Piano Lyrics by Nils Ferlin
1. Leken går…
2. Fåfänglighet

Fyra burleska bondevisor for Soprano and Guitar (Lyrics by Gustav Fröding)
1. Illakt fölk
2. Det satt tre kärringer i en backe
3. Uttermansräggla
4. Janteras frierfal