Provrum för månar ur Kometkarta och Zodiaken på Kronhuset i Göteborg 31/3 19.00

Lipparella har under de senaste åren genomfört ett flertal projekt med fokus på relationen mellan text, musik och rum, där nya musikverk fått sin iscensättning i en konstform mellan konsert och musikdramatik. I projektet “Zodiaken och Provrum för månar” fortsätter Lipparella att utveckla dessa perspektiv. Här samarbetar ensemblen med poeten Lina Hagelbäck och tonsättarna Christofer Elgh och Erik Peters.
Lina Hagelbäck-poet, Mikael Bellini-countertenor, Anna Lindal-barockviolin, Kerstin Frödin-blockflöjt & barockoboe, Louise Agnani-viola da gamba & barockcello, Peter Söderberg-luta & Teorb.

Kometkarta

Mötet mellan Ensemble Lipparella, poeten Lina Hagelbäck och Christofer Elghs musik tar avstamp i dikter från Linas nya diktsamling Kometkarta. Dikt och musik skildrar en värld av planetariska dimensioner där kometer, imploderande krafter, slukhål, instängdhet, humor, och ”ett med snören inslaget fyrverkeri” samsas. Linas dikter och läsning sammanflätas med ensemblens klanger, elektronisk musik och röster i gemenskap med publiken i rummets olika performativa rum.

Tierkreis

I Erik Peters version av Zodiaken framträder musiken som en ljudande stjärnhimmel. Karlheinz Stockhausens melodier överlagras med varann i ständigt skiftande kombinationer och lyssnarens uppmärksamhet vandrar mellan de olika stjärnbilderna. Musikerna som är fritt placerade i rummet utgör tillsammans stjärnbilden Lipparella. Stjärnbilden återuppstår i ny form vid varje framförande, som om den betraktades från en annan plats i universum.

Provrum för månar ur Kometkarta och Zodiaken
på Kronhuset iGöteborg 31/3 19.00

60kr – Medlemmar / 100kr – Övriga
Välkomna!