”Spännande start på bokdagarna”


Leif Holmstrand och Christofer Elgh

”Originell upplevelse Åmålsbördige kompositören Christofer Elgh hade i samarbete med författaren och konstnären Leif Holmstrand, delvis bördig från Dals Ed, skapat ett speciellt multiverk för tillfället. Blickarna drogs naturligt mot Holmstrand som iförd klänning, med ett visst mått av våld, men utan brådska,baxade en barnvagn, behängd av sönderriven svart plast, från lokalens bortre ände och inåt. Samtidigt monotont reciterande ur boken Platsen där bilarna köar döda.

Från andra hållet kom Elgh skridande, spelandes elgitarr, vägledd av suggestiva ljud från datorn. Svårbeskrivbart, men intressant. Något liknande har aldrig tidigare gjorts inom ramen för Bokdagar i Dalsland.”

Provinstidningen Dalsland 28 juli

Lyssna på Eller Innuendo

 

Läs mer Leifholmstrand.se och Bokdagaridalsland.se