Rehersals of new music drama Då du hör stenar gråta-en huvudskalleplats för sång inside the Taberg mine by Minopera together with the artists’ cooperative “Subterranea”